Krav på byggarbetsplatser ur säkerhetssynpunkt

Arbetsmiljön för byggarbetare är mer än strikt idag och det kan vi tacka de nya lagarna för. Efter en rad tragiska olyckor med fallna arbetsplattformar, klämda kroppsdelar i maskiner och brister av byggherrar för att tillgodose de underordnades behov, har lagen nu skärpts. Det här är vad som gäller!

Det är alltid arbetsgivaren som ska säkerställa att alla på byggarbetsplatsen mår bra och arbetar under tryggade former. Med det sagt är det viktigt med säkra arbetsplattformar så att folk undviker fall och skador i samband med fall. Ett komplett program för att motverka detta är bland det viktigaste en skyddsansvarig ska göra.

byggarbetsplats med manLagar och regler

När ett fallskyddsprogram är framtaget och satt i system ska rätt utrustning tas i beaktning. Där kommer till exempel Trappverket in i bilden. Deras säkra arbetsplattformar garanterar säkerhet och stabilitet så att hela arbetet kan utföras korrekt från A till Ö. De ska även ha säkerhetsräcken och material som förhindrar att folk glider eller halkar.

Men rätt utrustning inbegriper inte bara plattformarna utan även lyftkranar fastsurrningar och andra saker som kan orsaka problem och uppkomst av skador på både bygge och arbetare.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Det är Arbetsmiljöverket som tar fram reglerna och föreskrifterna för hur en byggarbetsplats ska skötas och vad som gäller. Det är sedan byggherrarna och de ansvariga som ska se till att lagarna efterföljs. För att se till att de gör det sker ofta inspektioner på spontan basis där Byggnadsinspektionen kommer oanmäld för att syna arbetsplatsen och de vidtagna åtgärderna. Genom detta har flera byggarbetsplatser fått stänga ned eller fått ett varnande finger på sig. Inte sällan rör det sig om oseriösa aktörer, ibland från utlandet där säkerheten inte efterföljs lika noggrant.

Minskade skador på byggarbetsplatser trots larm

Trots att det kommit många alarmerande rapporter från olika arbetsplatser och att det skett flera dödsfall eller tragiska utkomster, så har ändå statistiken visat på att skaderisken minskat och att larmen är färre nu. Det visar att ansvariga tar säkerhet och trygghet på allvar, både rent fysiskt och även hur man beter sig mot varandra i en tämligen tuff miljö.

Scroll to top